Уважаемые друзья, дорогой посетитель! Заказы временно принимаются только через email info@read.kz в связи со сменой менеджера заказов. Заказы на сайте начнут работать после исправления технических неисправностей. Надеемся на ваше понимание. С уважением команда read.kz

Прайс

Скачать в

В word(*.doc) форматеВ pdf(*.pdf) формате

Реклама

Аударма әлемі

Аударма әлемі

Автор аударма мəселесін лингвистика, салыстырмалы стилистика, əдебиеттану, эстетика, логика пəндерімен сабақтастықта саралаған. Көркем аударманың жанрлық түрлері, тектері бойынша проза, драматургия, поэзия аудармасын талдаған.

подробнее


2 530,00 т

Мазмұны
Кіріспе ......................................................................................... 3
І тарау. Көркем аударма үдерісі
Аударма шығармасы жəне аудармашы .................................... 6
Көркем аударма сипаты ............................................................. 12
Мазмұн мен түр үйлесімділігі ................................................... 20
Көркем аудармадағы стиль сəйкестігі ...................................... 25
Аудармадағы ырғақ, интонация, əуез ...................................... 36
Аудармадағы сөз мəдениеті жəне тіл нормасы........................ 40
Диалогтар аудармасы ................................................................. 53
Балалар əдебиетінің аудармасы ................................................ 57
Драма аудармасы ........................................................................ 64
Классикалық шығармалар аудармасы ...................................... 76
Тарихи туындылар аудармасы .................................................. 82
Фольклор аудармасы .................................................................. 89
«Қыз Жібек» лироэпосы аудармасының көркемдігі ............... 102
Мақал-мəтелдер аудармасы ....................................................... 111
Фразеологизм түрлері жəне аударма ........................................ 119
ІІ тарау. Аудару тəсілдері мен зерттеу
мəселелері, редакциялау
Авторлық аударма ...................................................................... 123
Еркін аударма .............................................................................. 131
Жолма-жол аудару ...................................................................... 135
Ұлттық колорит, реалий аудармасы ......................................... 142
Аударма құндылығы, көркемдік сапасы .................................. 151
Көркем шындық жəне аударма шынайылығы ........................ 155
Түпнұсқа мен аударма мəтінінің логикасы .............................. 166
Шығарма тақырыбы ................................................................... 174
Көркем шығарма тақырыбының аудармасы ............................ 177
Аударманы зерттеу жəне аударма сыны .................................. 184
Аударма қателіктері ................................................................... 198
Аударма жəне стилистика ......................................................... 210

Аударманы стилистикалық түзету жəне редакциялау ............ 215
Көркем проза аудармасын редакциялау ................................... 219
Аударма редакторы .................................................................... 225
Көркем аударма жəне ұлт мəдениеті ........................................ 231
ІІІ тарау. Поэзия аудармасы
Поэзия жанрлары тəжірибесі ..................................................... 238
Поэзия аудармасының ерекшелігі ............................................ 245
Аудармадағы басты элементтер ................................................ 249
Өлең аудару заңдылығы мен талабы ........................................ 261
Поэзия аудармасының қателіктері ............................................ 276
Аудармадағы ырғақ, интонация, əуез ....................................... 280
Поэзия аудармасын редакциялау .............................................. 285
Поэзия аудармасының əдеби дамуға ықпалы .......................... 292
ІV тарау. Жазбаша (ақпараттық) аударма
Жазбаша (ақпараттық) аударманың технологиясы ................ 298
Газеттік-публицистикалық аударма ......................................... 303
Терминология жəне термин аударылуы ................................... 308
Ғылыми-көпшілік жəне ғылыми техникалық аударма ........... 317
Оқулық аудармасы ..................................................................... 325
Пайдаланылған əдебиеттер ........................................................ 329

Ещё нет ни одного отзыва пользователей.

Только зарегистрированные пользователи могут отправлять отзывы.

Контакты

Если у вас возникли вопросы по оформлению заказа, вы можете обратиться по нижеследующим контактам:
E-mail: info@read.kz

Корзина  

(пустая)

Скидки

На данный момент таких товаров нет

Новые товары

В данный момент новых товаров нет

Издательства


Интернет магазин восточных товаров salsabil.kz | Черный тмин в Алматы | Масло черного тмина | Масло черного тмина | Время намаза Алматы