Уважаемые друзья, дорогой посетитель! Заказы временно принимаются только через email info@read.kz в связи со сменой менеджера заказов. Заказы на сайте начнут работать после исправления технических неисправностей. Надеемся на ваше понимание. С уважением команда read.kz

Прайс

Скачать в

В word(*.doc) форматеВ pdf(*.pdf) формате

Реклама

Әлеуметтік педагогика негіздері

Әлеуметтік педагогика негіздері

Оқу құралында әлеуметтік педагогика ұғымы педагогиканың, әлеуметтік философияның және әлеуметтанудың құрамды бір бөлігі ретінде және әлеуметтік педагогтың девиантты мінез-құлықты, қиын және сырқат балалармен атқаратын қызмет аумағы сипатталған.

подробнее


800,00 т

МАЗМҰНЫ
Кіріспе ........................................................................................................... 5
І тақырып. Əлеуметтік педагогиканың ғылыми-теориялық
негіздері жəне зерттеу пəні
1.1.Əлеуметтік педагогика пəні жəне қолданбалы
міндеттері ............................................................................................................ 8
1.2.Əлеуметтік педагогиканың терминдік ұғымдары .............................. 10
1.3.Əлеуметтік педагогиканың пəн ретіндегі функциялары .................... 12
1.4.Əлеуметтік педагогикадағы «қалып» жəне «ауытқулар»
ұғымдары, сипаттамалары ................................................................................ 13
ІІ тақырып. Жасөспірімдер жас ерекшеліктерінің
мінез-құлықтық сипаттамасы
2.1.Балалық шақтың сипаттамасы ............................................................ 20
2.2.Кіші топтағы жеткіншектердің мінездемесі ....................................... 22
2.3.Жасөспірімнің психологиялық ерекшеліктері ................................... 28
ІІІ тақырып. Əлеуметтену – əлеуметтік-педагогикалық
құбылыс ретінде
3.1. «Əлеуметтену» ұғымы туралы .......................................................... 34
3.2. Əлеуметтенудің мəні ......................................................................... 35
3.3. Əлеуметтенудің кезеңдері, факторлары, құралдары ....................... 36
3.4. Əлеуметтенудің механизмдері .......................................................... 38
3.5. Əлеуметтену процесінің құрамды бөліктері .................................... 41
ІV тақырып. Əлеуметтік педагогтың кəсіби қызметі, жұмыс
бағыттары, функциялары
4.1. Əлеуметтік педагог қызметінің ерекшеліктері,
жұмыс əдістері ............................................................................................. 42
4.2. Əлеуметтік педагогтың міндеттері ................................................... 46
4.3. Əлеуметтік педагогтың функциялары мен жұмыс
бағыттары ........................................................................................................... 49
4.4. Əлеуметтік жұмыс қызметінің құрылымы ...................................... 52
4.5. Əлеуметтік педагогтың тұлға ретіндегі сипаты жəне
кəсіби құзыры .................................................................................................... 57
4.6. Əлеуметтік педагогтың кəсіби - коммуникациялық
сапаларын қалыптастыру ерекшеліктері ......................................................... 59
4.7. Əлеуметтік педагогтың кəсіби қызметінің салалары ...................... 64
V тақырып. Балалардың тəрбиесі мен дамуындағы
ауытқушылықтар, оларды жою жəне алдын алу жолдары
5.1. Девианттық мінез-құлықтың мəні .................................................... 68
5.2. Ауытқушылықтардың пайда болу себептері ................................... 75
5.3. Девианттық мінез-құлықтың негізгі формалары ............................. 79
5.4. Мектеп оқушыларының мінез-құлық ауытқушылықтарының
психологиялық -педагогикалық сипаты .......................................................... 82
5.5. Кəмелетке толмағандардың мінез-құлық
ауытқушылықтарының жіктемесі .................................................................... 86
5.6. Девиантты мінез-құлқы үшін жеткіншек жастағы балаларды
жазалаудың альтернативтік формалары .......................................................... 90
VІ тақырып. Балалық шаққа əлеуметтік-педагогикалық көмек
көрсетудің ғылыми-практикалық негіздемесі
6.1. Балалар мен жастарды бүгінгі жағдайда əлеуметтік-
педагогикалық қолдау ....................................................................................... 93
6.2. Балаларға əлеуметтік қорғау жүйесінде қамқорлық көрсету ......... 95
6.3. Ұйымдастырушылық əлеуметтік-педагогикалық
технологиялар ................................................................................................... 101
6.4. Мұғалімдер мен ата-аналарға қажетті кейбір ұсыныстар.............. 106
6.5. Балалық шақты əлеуметтік-педагогикалық қорғаудың
мемлекеттік-құқықтық негіздері ..................................................................... 109
6.6. Балалық шаққа əлеуметтік педагогикалық тұрғыдан
көмек көрсетудің моделі .................................................................................. 112
VІІ тақырып. Əлеуметтік педагогтың отбасымен жəне де басқа
əлеуметтік институттармен жүргізетін жұмыстарының түрлері
7.1. Жанұя қалыптастырушы факторлар, міндеттер,
принциптер ........................................................................................................ 117
7.2. Жанұяның тұлға қалыптастырушы функциялары ......................... 118
7.3. Жанұяға жəрдемдесу тұрғысындағы əлеуметтік
педагогтың жұмысы ......................................................................................... 124
VІІІ тақырып. Жоғары оқу орындарындағы əлеуметтік тəрбие
8.1. Əлеуметтік тəрбие мəселесінің жоғары оқу
орнындағы маңызы ........................................................................................... 127
8.2. Студенттерге əлеуметтік тəрбие берудегі аудиториядан
тыс тəрбие жұмыстарының рөлі ...................................................................... 128
Қорытынды ............................................................................................... 134
Қосымша материалдар ............................................................................ 138
Пайдаланылған əдебиеттер .................................................................... 161

Ещё нет ни одного отзыва пользователей.

Только зарегистрированные пользователи могут отправлять отзывы.

Контакты

Если у вас возникли вопросы по оформлению заказа, вы можете обратиться по нижеследующим контактам:
E-mail: info@read.kz

Корзина  

(пустая)

Скидки

На данный момент таких товаров нет

Новые товары

В данный момент новых товаров нет

Издательства


Интернет магазин восточных товаров salsabil.kz | Черный тмин в Алматы | Масло черного тмина | Масло черного тмина | Время намаза Алматы