Уважаемые друзья, дорогой посетитель! Заказы временно принимаются только через email info@read.kz в связи со сменой менеджера заказов. Заказы на сайте начнут работать после исправления технических неисправностей. Надеемся на ваше понимание. С уважением команда read.kz

Прайс

Скачать в

В word(*.doc) форматеВ pdf(*.pdf) формате

Реклама

Кәсіби қазақ тілі

Кәсіби қазақ тілі

Оқу құралы – тілді оқытып үйретудің жалғастыру кезеңіне арнап құ­рас­ты­­рыл­ған. Тіл үйретудің маңызды бір сатысы мамандық саласының кәсіби тер­мин­де­рімен, мәтіндермен екі тілде жұмыс істеу біліктілігін қалыптас­ты­ру­ға бағыт­тал­ған.

подробнее


1 680,00 т

МАЗМҰНЫ
Алғы сөз ...........................................................................................................3
Кіріспе ..............................................................................................................5
БІРІНШІ САБАҚ
1. Аудармаға қойылатын талаптар.................................................................9
2. Аударма мəтіндері......................................................................................10
ЕКІНШІ САБАҚ
1. Қазақ жəне орыс тіліндегі сөйлем құрылымы..........................................13
2. Қазақ жəне орыс тіліндегі бастауыш пен баяндауыш .............................17
ҮШІНШІ САБАҚ
Анықтауыштық қатынастар...........................................................................21
ТӨРТІНШІ САБАҚ
Қазақ жəне орыс тілдеріндегі модальдік мағыналар ...................................28
БЕСІНШІ САБАҚ
Қазақ жəне орыс тілдеріндегі меншік қатынастары ....................................35
АЛТЫНШЫ САБАҚ
Салыстырмалы мəнді сөйлемдерді аудару...................................................38
ЖЕТІНШІ САБАҚ
Жазбаша аударма............................................................................................43
Қоғамдық-саяси мəтіндердің ерекшеліктері ................................................44
Қоғамдық-саяси метафоралар жəне оларды аудару ....................................49
Қоғамдық-саяси терминдер ...........................................................................52
СЕГІЗІНШІ САБАҚ
Көркем аударма ..............................................................................................59
Баламасыз лексиканы аударуда қолданылатын
тəсілдер: Реалия..............................................................................................63
ТОҒЫЗЫНШЫ САБАҚ
Еркін жəне тұрақты тіркестерді аудару........................................................71
ОНЫНШЫ САБАҚ
Аударманың ауызша түрлері.........................................................................81
1. Ілеспе (синхронды) аударма ......................................................................81
2. Қосарласа аударма......................................................................................89
ОН БІРІНШІ САБАҚ
Рефераттық жəне аннотациялық аударма....................................................103
Студенттің өздік жұмысын орындауға арналған
қосымша материалдар..................................................................................113
Аударма терминдерінің орысша-қазақша
түсіндірме сөздігі...........................................................................................144
Орысша-қазақша дипломатиялық терминдердің сөздігі............................156
Əдебиеттер .....................................................................................................176

Ещё нет ни одного отзыва пользователей.

Только зарегистрированные пользователи могут отправлять отзывы.

Контакты

Если у вас возникли вопросы по оформлению заказа, вы можете обратиться по нижеследующим контактам:
E-mail: info@read.kz

Корзина  

(пустая)

Скидки

На данный момент таких товаров нет

Новые товары

В данный момент новых товаров нет

Издательства