Уважаемые друзья, дорогой посетитель! Заказы временно принимаются только через email info@read.kz в связи со сменой менеджера заказов. Заказы на сайте начнут работать после исправления технических неисправностей. Надеемся на ваше понимание. С уважением команда read.kz

Прайс

Скачать в

В word(*.doc) форматеВ pdf(*.pdf) формате

Реклама

Қазақ тілінде дипломатиялық және мемлекеттік құжаттарды рәсімдеу

Оқу құралы жоғары оқу орындары халықаралық қатынастар факультетінің қазақ жəне орыс тілді аудиторияларында халықаралық құжат үлгілерін, сонымен қатар қазіргі таңда қоғамда өзектілік танытып отырған аса маңызды мəселелердің бірі – дипломатиялық жəне мемлекеттік құжаттарды қазақ тілінде рəсімдеуді теориялық жəне практикалық тұрғыдан жетік меңгертуге
арналған.

подробнее


1 050,00 т

1017

Мазмұны
Алғы сөз ............................................................................................3
І тарау. Іс жүргізу ..........................................................5
Құжаттарды тіркеу ............................................................................7
Іскерлік қарым-қатынас этикеті .......................................................8
Стиль. Стилистика ............................................................................11
Ресми құжаттардың кейбір стильдік ерекшеліктері ......................13
ІI тарау. Ақпараттық-анықтамалық құжаттар ......24
Өмірбаян ............................................................................................24
Резюме ...............................................................................................28
Өтініш ................................................................................................33
Баянат .................................................................................................41
Талап арыз ........................................................................................43
Жеке іс парағы. Сауалнама ...............................................................50
Мінездеме .........................................................................................64
Ұсыным хат .......................................................................................69
Түсініктеме ........................................................................................74
Пресс-релиз .......................................................................................76
Анықтама ...........................................................................................82
Жарнама. Хабарландыру .................................................................86
Шақыру. Құттықтау ..........................................................................92
Жеделхат. Телефонограммалар. Қызметтік хат ..............................95
Лексикалық-грамматикалық тест ....................................................102
ІІI тарау. Дипломатиялық құжаттар .........................111
Дипломатиялық этикет. Дипломатиялық протокол .......................112
Сенім грамоталары. Кері шақыру грамоталары.............................119
Дипломатиялық нота. Жеке ноталар. Вербальді ноталар ............. 126
Жоғары мемлекеттік деңгейде жазылатын хаттардың үлгілері ....139
Халықаралық келісім жобасын жасасу кезінде жиі
қолда ныла тын мəтіндер үлгісі .........................................................144
Протокол ............................................................................................152
Декларация. Коммюнике ..................................................................156
Елшілік. Елшінің негізгі міндеттері ................................................168

Халықаралық ұйымдар .....................................................................173
Мемлекеттік шекара ........................................................................177
Виза ....................................................................................................179
Кеден ..................................................................................................195
Лексикалық-грамматикалық тест ....................................................206
ІV тарау. Азаматтық-құқықтық қарым-
қатынастарды реттейтін құжаттар ............................213
Акт ......................................................................................................213
Сенімхат .............................................................................................218
Қолхат. Кепілхат ................................................................................227
Шарт. Келісімшарт. Еңбек келісімдері ............................................233
Лексикалық-грамматикалықтест ....................................................243
V тарау. Басқару, ұйымдастыру құжаттары ............250
Жарғы 191-194 ...................................................................................250
Лауазымдық нұсқаулық ....................................................................254
Хаттама .............................................................................................259
Бұйрық ..............................................................................................264
ҚР Дипломатиялық қызметі туралы Заңы ......................................269
Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығы .......................279
Лексикалық-грамматикалық тест ....................................................285
Терминдер мен негізгі ұғымдардың
қазақша-орысша сөздігі ....................................................................292
Пайдаланылған əдебиеттер .............................................................318

Ещё нет ни одного отзыва пользователей.

Только зарегистрированные пользователи могут отправлять отзывы.

Контакты

Если у вас возникли вопросы по оформлению заказа, вы можете обратиться по нижеследующим контактам:
E-mail: info@read.kz

Корзина  

(пустая)

Скидки

На данный момент таких товаров нет

Новые товары

В данный момент новых товаров нет

Издательства