Уважаемые друзья, дорогой посетитель! Заказы временно принимаются только через email info@read.kz в связи со сменой менеджера заказов. Заказы на сайте начнут работать после исправления технических неисправностей. Надеемся на ваше понимание. С уважением команда read.kz

Прайс

Скачать в

В word(*.doc) форматеВ pdf(*.pdf) формате

Реклама

Туризмдегі кәсіпкерлік іс-әрекет негіздері

Туризмдегі кәсіпкерлік іс-әрекет негіздері

Бұл оқу құралы туризм мамандығы бойынша оқитын студент­тер­ге арналған. Осы оқу құралы 050902 – «Туризм» мамандығы жоспа­рын­дағы «Туризмдегі кәсіпкерлік іс-әрекет негіздері» пәнінің бағдар­лама­сы­на сай құрастырылған.

подробнее


540,00 т

9999

МАЗМҰНЫ
Алғы сөз ............................................................................................................ 5
КІРІСПЕ
1-тақырып. Кəсіпкерлік – экономикалық белсенділіктің
ерекше бір түрі ............................................................................................... 7
Семинар тапсырмалары ................................................................................... 17
1-ТАРАУ
КƏСІПКЕРЛІК ЭКОНОМИКАЛЫҚ БЕЛСЕНДІЛІКТІҢ
АЙРЫҚША ФОРМАСЫ РЕТІНДЕ. КƏСІПКЕРЛІК
ТИПОЛОГИЯСЫ
2-тақырып. Кəсіпкерлік құрылымды топтастыру жəне
кəсіпкерліктің формалары ............................................................................ 19
3-тақырып. Туристік ұйымдардың кəсіпкерлік əрекеті ................................. 24
4-тақырып. Кəсіпкерлік əрекеттің ұйымдық-құқықтық
формасы. Кəсіпкерлік əрекеттің субъектілері
мен объектілері .............................................................................................. 30
5-тақырып. Кəсіпкердің жеке қасиеттері ........................................................ 36
Семинар тапсырмалары ................................................................................... 39
2-ТАРАУ
ТУРИСТІК ҰЙЫМДАРДЫҢ КƏСІПКЕРЛІК ҚЫЗМЕТІ
6-тақырып. Кəсіпкерлік əрекеттің ұйымдық-құқықтық
формалары ..................................................................................................... 41
7-тақырып. Консорциумдар, синдикаттар ...................................................... 52
8-тақырып. Туристік кəсіпорынның құрылуы,
оның құрылымы ............................................................................................ 55
9- тақырып. Туристік фирманың беделі. Туристік
қызмет көрсетудегі сапа жəне мəдениет...................................................... 61
Семинар тапсырмалары ................................................................................ 63
3-ТАРАУ
КƏСІПКЕР ЖҰМЫСЫНДАҒЫ МАРКЕТИНГ ЖƏНЕ
МЕНЕДЖМЕНТ
10-тақырып. Кəсіпорынның өндірістік ресурстары ....................................... 65

11- тақырып. Кəсіпкерлік идеяларды іріктеу
жəне іске асыру .............................................................................................. 70
12-тақырып. Бизнес-жоспар ............................................................................ 72
13-тақырып. Кəсіпкерлік келісімшарт туралы жалпы
түсінік. Келісімнің шарттары ...................................................................... 77
14-тақырып. Жалға алу .................................................................................... 82
15-тақырып. Кəсіпкерлік тəуекелдер .............................................................. 88
16-тақырып. Шетелге баратын туристік топ басшысы,
оның міндеті мен жауапкершілігі ................................................................ 90
Семинар тапсырмалары ................................................................................... 93
Практикалық жұмыстар ................................................................................... 95
№ 1 Салық төлеушілердің құқықтары ............................................................ 95
№2 Жеке табыс салығын есептеу əдістемесі ................................................. 97
№3 Жылдық жиынтық табыс. Шегерімдер. Шегерімге
жатпайтын шығыстар .................................................................................. 99
№4 Корпорациялық табыс салығын есептеу реті
мен төлеу мезгілдері ..................................................................................... 101
№5 Əлеуметтік шегерімдерді есептеу, қосымша
шығындардан сақтану ................................................................................... 104
№6 Белгілі кезеңге арналған орташа жалақыны есептеу ............................. 105
№7 Қорлардың құнсыздануы тестілеу, есептеу, есепке алу ......................... 109
Əдебиеттер тізімі .............................................................................................. 111
ЕМТИХАНҒА ДАЙЫНДАЛУ ҮШІН СҰРАҚТАР ......................113
ГЛОССАРИЙ ......................................................................................116
ТЕСТ СҰРАҚТАРЫ .................................................................... 122

Ещё нет ни одного отзыва пользователей.

Только зарегистрированные пользователи могут отправлять отзывы.

Контакты

Если у вас возникли вопросы по оформлению заказа, вы можете обратиться по нижеследующим контактам:
E-mail: info@read.kz

Корзина  

(пустая)

Скидки

На данный момент таких товаров нет

Новые товары

В данный момент новых товаров нет

Издательства


Интернет магазин восточных товаров salsabil.kz | Черный тмин в Алматы | Масло черного тмина | Масло черного тмина | Время намаза Алматы