Уважаемые друзья, дорогой посетитель! Заказы временно принимаются только через email info@read.kz в связи со сменой менеджера заказов. Заказы на сайте начнут работать после исправления технических неисправностей. Надеемся на ваше понимание. С уважением команда read.kz

Прайс

Скачать в

В word(*.doc) форматеВ pdf(*.pdf) формате

Реклама

Шешендік

Шешендік

Шешендік – білім түрі, тəрбие тəсілі, өнер тілі, сондай-ақ адамды тəрбиелеудің құралы,
ұлттық мəдениетті жетілдіру жүйесі ретіндегі орны талданған. Сонымен қатар типтік бағдар-
лама, өзіндік дайындық сұрақтары, əдебиеттен қысқаша үзінділер, тесті сұрақтары ұсынылған.

подробнее


5 760,00 т

МАЗМҰНЫ
АЛҒЫ СӨЗ ..................................................................................................... 5
1. Риториканың тарихы, негізі, түрлері .................................................. 12
Шешендік ‒ ойлаудың шығыстық желісі.................................................... 14
Риторика туралы бірер сөз ............................................................................ 17
Шешендік – жарыстағы күштілік ................................................................ 20
Шешендік – шындыққа жету ....................................................................... 22
Шешендік – өзімен жұмыс істеу .................................................................. 23
Шешендік – сұхбаттасу, сөйлей білу ........................................................... 25
Шешендік – адамдықты ардақтау ................................................................ 35
2. Орта Азиядағы түркі шешендігі ........................................................... 40
Шешендік – поэтикалық пайым ................................................................... 40
Шешендік – білгірлік, ақылдылық ............................................................... 47
Шешендік – тілмарлау, тілділеу ................................................................... 57
Шешендік – хаққа жол ................................................................................... 60
Шешендік – рухани кемелдік, рухани кемелдену ...................................... 62
Шешендік – жүрек ережесі ........................................................................... 65
Шешендік – шежіре мұра .............................................................................. 66
3. Риторикалық дəстүр Ресейде қалай дамыды? .................................. 71
Шешендік – айқындылық жəне əртүрлілік ................................................. 71
4. Шешендік – таңдамалы таным жəне талғам ................................... 75
Шешендік – парасат күші: талғам, талдау, тоқтам ................................... 75
Өмірмен өрнектелген қазақ шешендігі ........................................................ 77
Шешендік таным – шындыққа талпыныс ................................................... 81
Шешендік – тұлғалы бастаудың ғибраты, əлеуметтіктің өнегесі ............ 91
Шешендік – өрелі сезімталдық, сөз саптау ................................................. 95
Шешендік – өнер өрнегі жəне өрісі.............................................................. 99
Шешендік сөз – еркін сөйлеу өнері.............................................................. 103
5. Шешен: тұлғалыққа тоқтау, азаматтыққа арқау ............................ 116
Шешен қалыптасады ...................................................................................... 117
Шешенде – асыл мінез ................................................................................... 120
Шешен – сезімтал, ойшыл, тілмар ............................................................... 122
Шешеннің жаңа бейнесі жəне мəдениеті .................................................... 128
Шешен – өзін-өзі жетілдіретін көреген ...................................................... 136
Шешенде – сенім мұраты, тұлға төрешілігі ................................................ 141
Шешен – халықтың идеялық жетекшісі ...................................................... 144
6. Қазақтың билік өнері мен өрісі ............................................................. 151
Елдің құты – биінде ........................................................................................ 151
Билер жүйесі ................................................................................................... 158
Билер – ел іргесін сақтар күш ....................................................................... 165
4 Жақан Молдабеков
Би-шешендер – өрен жандар, есті жауынгерлер ....................................... 172
Би-шешендер кісілікті жақтаған .................................................................. 177
Шешендіктің тиімділігі – сендіруде ........................................................... 185
Би-шешендер ойсанасы жəне битану ......................................................... 187
7. Шешендік – бітім жəне ұлттық ойлау құралы .................................. 194
8. Халықтан шыққан алыптар ................................................................. 209
Абай .................................................................................................................. 210
Шəкəрім ........................................................................................................... 219
Жамбыл ............................................................................................................ 233
9. Іргелі қайраткерлердің шешендігі ...................................................... 244
Бауыржан Момышұлы ................................................................................... 248
Дінмұхамед Қонаев ........................................................................................ 250
Асанбай Асқаров ............................................................................................ 253
10. Шешендік өнердің қолтаңбалы аясы мен арнасы ......................... 256
Сөз өнері – рухани биліктің тірегі ................................................................ 257
Тілдесу мəдениеті ........................................................................................... 261
Сөздің ұғымдылығы ...................................................................................... 264
Сөйлеу мəнері ................................................................................................. 271
Іскерлікке кедергі қылықтар ......................................................................... 275
Сөйлесу əдісі мен мəдениеті ......................................................................... 278
Сөйлеу мəдениеті .......................................................................................... 285
11. Сарапшыны сендіру – шешендік межесі .......................................... 293
Пікірсайыс ....................................................................................................... 296
Пікірсайыс – шешен өнері ............................................................................. 297
Пікірсайыс – өз білгенін жетілдіру .............................................................. 299
Пікірсайыс сөз қақтығысы ............................................................................ 308
Əңгіме – сұхбат сыр ашу, көңіл басу, ой көзін ашу ................................... 313
Сұхбаттасу – ашық əңгіме ............................................................................. 315
«Сұхбаттасу» тренингі ................................................................................... 317
Сұрақ қою өнері ............................................................................................. 320
Іскер ойындар ................................................................................................. 325
12. Шешендіктің логикасы ........................................................................ 333
13. Өзіміз не сұрастық? Шешендіктегі емес пе тұтастық.
(Тоқтам-түйін) ............................................................................................... 367
«Шешендік» пəнінің бағдарламасы ............................................................. 371
Өзіндік дайындықтың тақырыптары мен емтихан сұрақтары ................. 374
Сілтемелер ....................................................................................................... 376
Қосымша əдебиеттер...................................................................................... 379

Ещё нет ни одного отзыва пользователей.

Только зарегистрированные пользователи могут отправлять отзывы.

Контакты

Если у вас возникли вопросы по оформлению заказа, вы можете обратиться по нижеследующим контактам:
E-mail: info@read.kz

Корзина  

(пустая)

Скидки

На данный момент таких товаров нет

Новые товары

В данный момент новых товаров нет

Издательства