Уважаемые друзья, дорогой посетитель! Заказы временно принимаются только через email info@read.kz в связи со сменой менеджера заказов. Заказы на сайте начнут работать после исправления технических неисправностей. Надеемся на ваше понимание. С уважением команда read.kz

Прайс

Скачать в

В word(*.doc) форматеВ pdf(*.pdf) формате

Реклама

Жану камераларындағы реакцияға түсетін ағыстарды 3D үлгілеу

Жану камераларындағы реакцияға түсетін ағыстарды 3D үлгілеу

Оқу құралы жылуфизика жəне техникалық физика кафедрасының магис-
транттарына арналған, сонымен қатар студенттер мен PhD докторанттарға да
пайдасы мол.

подробнее


2 160,00 т

МАЗМҰНЫ
Кіріспе ........................................................................................................... 3
1. Негізгі теңдеулер жəне оларды шешу əдісі .......................................... 8
1.1. Қосфазалы ағысты үлгілеу .................................................................. 11
1.2. Сəулелену нəтижесіндегі жылу алмасу ............................................. 12
1.3. Тасымал теңдеулерін шешу əдісі ....................................................... 21
1.4. Бақылаушы көлем əдісі арқылы айырымдық теңдеулерді алу ....... 23
1.5. Қысымды есептеу ................................................................................. 30
1.6. Бастапқы жəне шекаралық шарттар ................................................... 31
1.7. Химиялық реакцияларды үлгілеу ....................................................... 38
2. Тангенциаль беру негізіндегі үлгілік құрылғыда
тозаңкөмірлі отынды жағу барысындағы жылу масса тасымалы ......... 47
2.1. Үлгінің негізгі сипаттамалары ............................................................ 47
2.2. Негізгі нəтижелерді талдау .................................................................. 54
3. Павлодар ЖЭО-ы мысалындағы өнеркəсіптік қазандықтарда
қатты отынды жағу барысындағы жылу масса тасымалы
процестерін талдау ....................................................................................... 66
3.1. Екібастұз көмірін жағуды үлгілеу үшін бастапқы
мəліметтер (БКЗ-420 қазандығы) ............................................................... 66
3.2. Сандық тəжірибенің нəтижелері ......................................................... 69
3.3. Отындық камерасындағы жылу масса тасымалына режимдік
параметрлердің əсерін зерттеу нəтижелері ............................................... 81
4. Екібастұз ГРЭС-і мысалындағы тозаңкөмірлі отынды
жағудың тиімді режимдерін үлгілеу ......................................................... 88
4.1. Азот тотығының NОx бөлінуін азайту проблемасы жөнінде ......... 88
4.2. ПК-39 қазандығының отындық камерасының сипаттамалары ...... 92
4.3. Сандық тəжірибенің нəтижелері ......................................................... 98
Əдебиеттер .................................................................................................... 116
Оқу

Ещё нет ни одного отзыва пользователей.

Только зарегистрированные пользователи могут отправлять отзывы.

Контакты

Если у вас возникли вопросы по оформлению заказа, вы можете обратиться по нижеследующим контактам:
E-mail: info@read.kz

Корзина  

(пустая)

Скидки

На данный момент таких товаров нет

Новые товары

В данный момент новых товаров нет

Издательства